سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

- 02166561730 - 09100828221

لیست قیمت هایک ویژن

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF1100000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITF988000
موجودفروش و قیمت کابل شبکه Cat6 هایک ویژن مدل DS-1LN6-UUکابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UU6590000
موجودکیبرد کنترلر دوربین اسپیددام مدل DS-1100KIکیبرد کنترلر دوربین اسپیددام مدل DS-1100KI35500000
موجودخرید و قیمت پایه براکت دوربین مدل DS-1602ZJ هایک ویژنپایه براکت DS-1681ZJ هایک ویژن549000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1662ZJ هایک ویژنبراکت DS-1662ZJ هایک ویژن885000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1661ZJ هایک ویژنبراکت DS-1661ZJ هایک ویژن897000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1602ZJ هایک ویژنبراکت DS-1602ZJ هایک ویژن947000
موجودخرید سوئیچ 16 پورت شبکه DS-3E1318P-E برند هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E1318P-E هایک ویژن6685000
موجودخرید سوئیچ شبکه DS-3E0109P-E برند هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E0109P-E هایک ویژن4155000
موجودسوئیچ شبکه DS-3E0105P-E هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E0105P-E هایک ویژن2450000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-Q4/16P14780000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-Q411000000
موجودقیمت دستگاه32 کانال هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4/16P28560000
موجودقیمت دستگاه32 کانال هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-K418520000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4/16P19800000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q412700000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2/16P11800000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q27650000
موجوددستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q1دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q15250000
موجودقیمت دستگاه هایک ویژن DS-7616NI-K2دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K28455000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K16550000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7108NI-Q1/M4450000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P5250000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K15350000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7104NI-Q1/M2950000
موجودخرید و قیمت دوربین DS-2DE7232IW-AEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE7232IW-AE دو مگاپیکسل45200000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4425IW-DE چهار مگاپیکسل27920000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE دو مگاپیکسل18800000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2CV2U21FD-IWدوربین هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW دو مگاپیکسل2680000
موجوددوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسل3160000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2443G0-IW چهار مگاپیکسل4460000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2423G0-IW دو مگاپیکسل4230000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسل3820000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسل7680000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1743G0-IZ چهار مگاپیکسل6800000
موجودخرید و قیمت دوربین مداربسته DS-2CD2643G1-IZSدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2643G1-IZS چهار مگاپیکسل8630000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسل6630000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I چهار مگاپیکسل5960000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZ دو مگاپیکسل6640000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8 شش مگاپیکسل5570000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I8 چهار مگاپیکسل4930000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسل4980000
موجودمشخصات دوربین مداربسته تحت شبکه DS-2CD2163G0-ISدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2183G0-IS هشت مگاپیکسل5100000
موجودمشخصات دوربین مداربسته تحت شبکه DS-2CD2163G0-ISدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2163G0-IS شش مگاپیکسل6780000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2143G0-IS چهار مگاپیکسل5260000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2123G0-IS دو مگاپیکسل5176000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2083G0-I هشت مگاپیکسل4790000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2023G0-I دو مگاپیکسل3990000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2043G0-I چهار مگاپیکسل5320000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1143G0-I چهار مگاپیکسل4760000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسل2520000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسل2690000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسل2750000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسل2945000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-IU دو مگاپیکسل2980000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسل2580000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 هشت مگاپیکسل7800000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K221700000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P هشت مگاپیکسل11450000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P هشت مگاپیکسل5720000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 پنج مگاپیکسل5715000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 چهار مگاپیکسل23500000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2 چهار مگاپیکسل10500000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسل10800000
موجودفروش و قیمت دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسل6630000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 چهار مگاپیکسل5300000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 چهار مگاپیکسل3450000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسل4940000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسل3650000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن دام سقفی dome مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE78U8T-IT34490000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسل4395000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMFS پنج مگاپیکسل2590000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسل2330000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E پنج مگاپیکسل2760000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF پنج مگاپیکسل2585000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1980000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT1F پنج مگاپیکسل1780000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1811000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسل1745000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسل1665000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسل2390000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل اسپید دامدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل12250000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل با لنز وریفوکال موتورایزدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل3590000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C) دو مگاپیکسل1450000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسل2250000
موجودفروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3Fدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F دو مگاپیکسل2560000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسل1550000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دو مگاپیکسل1515000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دو مگاپیکسل1625000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMFS دو مگاپیکسل1710000
موجوددوربین دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPFدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF990000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF بولت 2 مگاپیکسل1350000
موجودفروش و قیمت کابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UE-Wکابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UE-W6890000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP یک مگاپیکسلی985000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR بولت 2 مگاپیکسل1350000
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X