سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

- 02166561730 - 09100828221

لیست قیمت هایک ویژن

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF729000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITF688000
موجودفروش و قیمت کابل شبکه Cat6 هایک ویژن مدل DS-1LN6-UUکابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UU3975000
موجودکیبرد کنترلر دوربین اسپیددام مدل DS-1100KIکیبرد کنترلر دوربین اسپیددام مدل DS-1100KI25800000
موجودخرید و قیمت پایه براکت دوربین مدل DS-1602ZJ هایک ویژنپایه براکت DS-1681ZJ هایک ویژن249000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1662ZJ هایک ویژنبراکت DS-1662ZJ هایک ویژن685000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1661ZJ هایک ویژنبراکت DS-1661ZJ هایک ویژن597000
موجودخرید و قیمت براکت دوربین مدار بسته مدل DS-1602ZJ هایک ویژنبراکت DS-1602ZJ هایک ویژن547000
موجودخرید سوئیچ 16 پورت شبکه DS-3E1318P-E برند هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E1318P-E هایک ویژن4685000
موجودخرید سوئیچ شبکه DS-3E0109P-E برند هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E0109P-E هایک ویژن2955000
موجودسوئیچ شبکه DS-3E0105P-E هایک ویژنسوئیچ شبکه DS-3E0105P-E هایک ویژن1548000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-Q4/16P13788000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-Q49599000
موجودقیمت دستگاه32 کانال هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4/16P16154000
موجودقیمت دستگاه32 کانال هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7732NI-K410999000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4/16P10778000
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q48649000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2/16P11339000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q24345000
موجوددستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q1دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q13932000
موجودقیمت دستگاه هایک ویژن DS-7616NI-K2دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K24180000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K13549000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7108NI-Q1/M2289000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P3984000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K13162000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7104NI-Q1/M1788000
موجودخرید و قیمت دوربین DS-2DE7232IW-AEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE7232IW-AE دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط22710000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4425IW-DE چهار مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط12011000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط10389000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2CV2U21FD-IWدوربین هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط1550000
موجوددوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسل1835000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2443G0-IW چهار مگاپیکسل3359000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2423G0-IW دو مگاپیکسل2829000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسل2414000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسل6592000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1743G0-IZ چهار مگاپیکسل4299000
موجودخرید و قیمت دوربین مداربسته DS-2CD2643G1-IZSدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2643G1-IZS چهار مگاپیکسل6645000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسل4788000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I چهار مگاپیکسل4760000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZ دو مگاپیکسل4240000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8 شش مگاپیکسل4399000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I8 چهار مگاپیکسل4234000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسل3788000
موجودمشخصات دوربین مداربسته تحت شبکه DS-2CD2163G0-ISدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2163G0-IS شش مگاپیکسل3465000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2143G0-IS چهار مگاپیکسل3660000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2123G0-IS دو مگاپیکسل3376000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2023G0-I دو مگاپیکسل2980000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2043G0-I چهار مگاپیکسل3769000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1143G0-I چهار مگاپیکسل2459000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسل1812000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسل2186000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسل1772000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسل2093000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-IU دو مگاپیکسل1914000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسل1659000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 هشت مگاپیکسل5697000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K210239000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P هشت مگاپیکسل5699000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P هشت مگاپیکسل3299000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 پنج مگاپیکسل2689000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 چهار مگاپیکسل13549000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2 چهار مگاپیکسل6775000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسل5964000
موجودفروش و قیمت دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسل4596000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 چهار مگاپیکسل3172000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 چهار مگاپیکسل2483000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسل2982000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسل2357000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن دام سقفی dome مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE78U8T-IT33189000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسل3369000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMFS پنج مگاپیکسل1155000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسل1154000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E پنج مگاپیکسل1759000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF پنج مگاپیکسل1946000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1145000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT1F پنج مگاپیکسل1119000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1211000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسل1185000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسل991000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسل1590000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل اسپید دامدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل8486000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل با لنز وریفوکال موتورایزدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل2590000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C) دو مگاپیکسل768000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسل1512000
موجودفروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3Fدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F دو مگاپیکسل1619000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسل1059000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دو مگاپیکسل985000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دو مگاپیکسل863000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMFS دو مگاپیکسل999000
موجوددوربین دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPFدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF640000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF بولت 2 مگاپیکسل760000
موجودفروش و قیمت کابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UE-Wکابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP DS-1LN6-UE-W4890000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP یک مگاپیکسلی629000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR بولت 2 مگاپیکسل935000
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X