سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

- 02166922626 - 09100828221

لیست قیمت هایک ویژن

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجودخرید و قیمت دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q4دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7716NI-Q46475000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2/16P6435000
موجوددستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2دستگاه ضبط هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q23198000
موجوددستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q1دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q12520000
موجودقیمت دستگاه هایک ویژن DS-7616NI-K2دستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K23880000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K12495000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7108NI-Q1/M1479000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P3350000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K12855000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه NVR هایک ویژن مدل DS-7104NI-Q1/M1419000
موجودخرید و قیمت دوربین DS-2DE7232IW-AEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE7232IW-AE دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط20420000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4425IW-DE چهار مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط11780000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2DE4225IW-DEدوربین هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط11148000
موجودفروش و قیمت دوربین DS-2CV2U21FD-IWدوربین هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW دو مگاپیکسلگارانتی دو ساله پارس ارتباط1550000
موجوددوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW یک مگاپیکسل1635000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2443G0-IW چهار مگاپیکسل2685000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2423G0-IW دو مگاپیکسل2310000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2421G0-IW دو مگاپیکسل1795000
موجودخرید و قیمت دوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2743G1-IZS چهار مگاپیکسل5500000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1743G0-IZ چهار مگاپیکسل3850000
موجودخرید و قیمت دوربین مداربسته DS-2CD2643G1-IZSدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2643G1-IZS چهار مگاپیکسل6345000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-I سه مگاپیکسل4588000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I چهار مگاپیکسل4560000
موجودخرید و قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1623G0-IZ دو مگاپیکسل4240000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8 شش مگاپیکسل3456000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I8 چهار مگاپیکسل3098000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 چهار مگاپیکسل2990000
موجودمشخصات دوربین مداربسته تحت شبکه DS-2CD2163G0-ISدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2183G0-IS هشت مگاپیکسل4120000
موجودمشخصات دوربین مداربسته تحت شبکه DS-2CD2163G0-ISدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2163G0-IS شش مگاپیکسل3165000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2143G0-IS چهار مگاپیکسل3460000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2123G0-IS دو مگاپیکسل3110000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2083G0-I هشت مگاپیکسل4368000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2023G0-I دو مگاپیکسل2780000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD2043G0-I چهار مگاپیکسل2920000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1143G0-I چهار مگاپیکسل2025000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0-IU دو مگاپیکسل1525000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دو مگاپیکسل1980000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0E-I دو مگاپیکسل1485000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I چهار مگاپیکسل1860000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-IU دو مگاپیکسل1505000
موجوددوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسلدوربین IP هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دو مگاپیکسل1385000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 هشت مگاپیکسل3050000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K28720000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P هشت مگاپیکسل3300000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P هشت مگاپیکسل2355000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 پنج مگاپیکسل2300000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 چهار مگاپیکسل8995000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2 چهار مگاپیکسل5040000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسل4730000
موجودفروش و قیمت دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسل3460000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 چهار مگاپیکسل2700000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 چهار مگاپیکسل1840000
موجوددستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسل2350000
موجوددستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسلدستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسل2080000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن دام سقفی dome مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE78U8T-IT31900000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسل2198000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMFS پنج مگاپیکسل958000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسل870000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E پنج مگاپیکسل1100000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF پنج مگاپیکسل1648000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1045000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT1F پنج مگاپیکسل890000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3F پنج مگاپیکسل1149000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسل990000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسل891000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسل1490000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل اسپید دامدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل8080000
موجودفروش و قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل با لنز وریفوکال موتورایزدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل2490000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C)دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C) دو مگاپیکسل628000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسل1312000
موجودفروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3Fدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F دو مگاپیکسل1195000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسلدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسل790000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دو مگاپیکسل885000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دو مگاپیکسل735000
موجودفروش و قیمت دوربین هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFSدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMFS دو مگاپیکسل840000
موجوددوربین دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPFدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF580000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF بولت 2 مگاپیکسل710000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP یک مگاپیکسلی490000
موجوددوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRدوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR بولت 2 مگاپیکسل626000
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X