دستگاه رکوردر DVR هایگ ویژن

فیلـتر

نمایش دادن همه 25 نتیجه

 • دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل IDS-7204HTHI-M1/S هشت مگاپیکسل

  8,480,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل IDS-7204HQHI-M1/S چهار مگاپیکسل

  3,890,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن IDS-7208HTHI-M2/S هشت مگاپیکسل

  14,990,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن DS-7208HUHI-M1/S هشت مگاپیکسل

  10,450,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن IDS-7208HQHI-M1/S پنج مگاپیکسل

  6,180,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن IDS-7208HUHI-M2/S پنج مگاپیکسل

  تماس بگیرید
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن IDS-7208HQHI-M2/S پنج مگاپیکسل

  تماس بگیرید
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن DS-7316HUHI-F4/N سه مگاپیکسل

  37,750,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن DS-7216HUHI-M2/S هشت مگاپیکسل

  16,230,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن DS-7216HQHI-M2/S چهار مگاپیکسل

  12,880,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن DS-7216HQHI-M1/S چهار مگاپیکسل

  10,350,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل IDS-7232HQHI-M2/S چهار مگاپیکسل

  17,390,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 هشت مگاپیکسل

  6,680,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

  18,450,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P هشت مگاپیکسل

  7,250,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P هشت مگاپیکسل

  5,690,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 پنج مگاپیکسل

  5,650,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 32 کانال هایک ویژن مدل DS-7232HQHI-K2 چهار مگاپیکسل

  21,380,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2 چهار مگاپیکسل

  11,830,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 چهار مگاپیکسل

  12,750,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7116HQHI-K1 چهار مگاپیکسل

  8,520,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 چهار مگاپیکسل

  4,150,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 چهار مگاپیکسل

  3,680,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-K1 دو مگاپیکسل

  4,590,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1 دو مگاپیکسل

  7,820,000 تومان