دوربین HDTVI هایک ویژن

فیلـتر

نمایش دادن همه 27 نتیجه

 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF

  729,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITF

  688,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE78U8T-IT3

  3,189,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسل

  3,369,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMFS پنج مگاپیکسل

  1,155,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسل

  1,154,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E پنج مگاپیکسل

  1,759,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF پنج مگاپیکسل

  1,946,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F پنج مگاپیکسل

  1,145,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT1F پنج مگاپیکسل

  1,119,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3F پنج مگاپیکسل

  1,211,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسل

  1,185,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسل

  991,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسل

  1,590,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل

  8,486,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل

  2,590,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C) دو مگاپیکسل

  768,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسل

  1,512,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F دو مگاپیکسل

  1,619,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسل

  1,059,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دو مگاپیکسل

  985,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دو مگاپیکسل

  863,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMFS دو مگاپیکسل

  999,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF

  640,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF بولت 2 مگاپیکسل

  760,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP یک مگاپیکسلی

  629,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR بولت 2 مگاپیکسل

  935,000 تومان