دوربین HDTVI هایک ویژن

فیلـتر

نمایش دادن همه 27 نتیجه

 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF

  1,100,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITF

  988,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE78U8T-IT3

  4,490,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هشت مگاپیکسل

  4,395,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMFS پنج مگاپیکسل

  2,590,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76H0T-ITMF پنج مگاپیکسل

  2,330,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E پنج مگاپیکسل

  2,760,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3ZF پنج مگاپیکسل

  2,585,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F پنج مگاپیکسل

  1,980,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT1F پنج مگاپیکسل

  1,780,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3F پنج مگاپیکسل

  1,811,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F پنج مگاپیکسل

  1,745,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF پنج مگاپیکسل

  1,665,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT1E پنج مگاپیکسل

  2,390,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE4225TI-D دو مگاپیکسل

  12,250,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F7T-IT3Z سه مگاپیکسل

  3,590,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPF(C) دو مگاپیکسل

  1,450,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME دو مگاپیکسل

  2,250,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3F دو مگاپیکسل

  2,560,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITFS دو مگاپیکسل

  1,550,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دو مگاپیکسل

  1,515,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دو مگاپیکسل

  1,625,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMFS دو مگاپیکسل

  1,710,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF

  990,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF بولت 2 مگاپیکسل

  1,350,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP یک مگاپیکسلی

  985,000 تومان
 • دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR بولت 2 مگاپیکسل

  1,350,000 تومان